Border
Border
main
     
 

Av många olika skäl är det viktigt med en välskött fasad på fastigheten, för utseendet skull men också för att skydda och bevara byggnaden. Det är väl investerade pengar att sköta om fasaden.

Vi utför följande fasadarbeten; tilläggsisolering och puts, renovering av puts på mindre ytor, rengöring, blästring, murning i mindre utsträckning, fönsterbyten, plåt- och målningsarbeten.