Border
Border
main
     
 

Under en tidsperiod från 1930-talet fram till 1970-talet användes ofta asbestcement (eternit) i tak- och fasadmaterial. Något som vi idag vet är skadligt för människan vid öppen exponering. Successivt byts dessa ut, men det är ett arbete som kräver specialkompetens.

Vi har tidigare gjort mycket sanering på egen hand och har då varit auktoriserade av Arbetsmiljöverket, med allt vad det innebär. På senare år har vi övergått i att använda oss av underentrepenörer och sammarbetar bland annat med JT Sanering och Ocab vid jobb som kräver sanering, till exempel vid byte från eternittak.