Border
Border
main
     
 

Att renovera och ta hand om husets tak är en viktig och god investering. Taket utsätts konstant för nederbörd i form av snö och regn och det är oerhört viktigt att taket är tätt för att undvika vattenskador. Vatten- och mögelskador kan bli kostsamma att reparera.

Vi utför alla moment i reparationen på alla olika typer av byggnader; river av det gamla taket, lägger ny råspont (vid behov), vi läktar om, lägger papp och sedan takpannor. Vi lägger även plåttak.
Vid behov av snöras- och vattenavrinningssystem monterar vi sådana.